Aktualności

Jesteś tu: » Aktualności

Nauczyciele matematyki ogłaszają w miesiącach od października do maja Ligę zadaniową. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy przy sali nr 15 będą wywieszane zestawy zadań dla uczniów chętnych jako dodatkowa praca domowa. Rozwiązania będą oceniane przez nauczycieli uczących w danej klasie na koniec miesiąca. Ocena będzie wstawiona do dziennika.

 

Liga zadaniowa
czytaj więcej

Już od kilku lat nasza szkoła bierze udział w projekcie prowadzonym prze Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe „Lepsza Szkoła”. Głównym celem projektu jest badanie efektywności nauczania w klasach korzystający z podręczników GWO i innych. W ramach tego projektu nauczyciele matematycy systematycznie przeprowadzali badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego tzw. Sesje z plusem (na wejście, w połowie i na koniec roku szkolnego).

Lepsza szkoła
czytaj więcej

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
 

czytaj więcej
  • Witaj szkoło!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015

wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy:

dużo pozytywnej energii, pasji w działaniu i wielu sukcesów.

Pamiętajmy, że... -

„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu” (K. Makuszyński)

  

 

DZIEŃ Z WYCHOWAWCĄ 02 WRZEŚNIA 2014 – WTOREK

8.00 - 11.20 – klasy I a, c, e, g

8.55 - 12.15 – klasy II i III
8.00 - 11.20 – klasy IV-VI
12.00 - 15.00 – klasy I b, d, f

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI


02 września – wtorek godz. 17.00


klasy I a, c, e, g
klasy II a, c
klasy III a, c
klasy IV a, c, d, e
klasy V a, c
klasy VI a, c
oraz grupy przedszkolne


03 września – środa godz. 17.00

klasy I b, d, f

klasy II b, d
klasy III b, d
klasy IV b
klasy V b

klasy VI b, d 


RADA RODZICÓW - ŚRODA godz. 18.15


ZAPRASZAMY


Zebrania odbędą się w salach:


klasy I-III


KLASA I A - SALA 8 KLASA II A - SALA 29 KLASA III A - SALA 25
KLASA I B - SALA 8 KLASA II B - SALA 26 KLASA III B - SALA 6
KLASA I C - SALA 5 KLASA II C - SALA 1 KLASA III C - SALA 7
KLASA I D - SALA 5 KLASA II D - SALA 28 KLASA III D - SALA 24
KLASA I E - SALA 23
KLASA I F - SALA 23
KLASA I G - SALA 2


klasy IV-VI


KLASA IV A - SALA 32 KLASA V A - SALA 13 KLASA VI A - SALA 16
KLASA IV B - SALA 34 KLASA V B - SALA 15 KLASA VI B - SALA 18
KLASA IV C - SALA 30 KLASA V C - SALA 22 KLASA VI C - SALA 21
KLASA IV D - SALA 14 KLASA VI D - SALA 50
KLASA IV E - SALA 43Witaj szkoło!
  • Dożywanie w roku szkolnym 2014/2015

Zapisy uczniów z klas I – VI na obiady, w roku szkolnym 2014/2015 odbywać się będą w ostatnim tygodniu wakacji oraz od 01 września (poprzez złożenie wypełnionej karty zapisu). Karty dostępne będą w szkole lub do pobrania ze strony internetowej. (zakładka - żywienie)
Karty zapisu na posiłki dla dzieci z oddziału przedszkolnego, przekażą Państwu wychowawcy grup, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, tj. 01 września br. 

 


Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo